top of page

שלום רב,

שמי אלון אבירם, אני ע.סוציאלי, פסיכותרפיסט ומטפל זוגי מוסמך. במסגרת לימודיי לתואר שלישי בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית בירושלים, אני עורך מחקר אשר באמצעותו אני מעוניין להבין את החוויות של זוגות שהיו בטיפול זוגי מקוון באמצעות שיחת וידאו (זום/סקייפ וכו'). מטרת המחקר לשמוע את החוויה שלכם, את הסיפור שלכם, הן בתקופה שהובילה לרצון בטיפול זוגי והן בתקופת הטיפול הזוגי עצמו ולאחריו. לכן אני מבקש לשוחח אתכם וללמוד בעזרתכם על נושאים אלו.

  • אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה את תוכן שיחתנו. איש לא יוכל לזהות אתכם מעבודת המחקר, מכיוון שניתוח החומר הינו אנונימי, והפרטים המזהים מטושטשים. שמותיכם לא יופיעו בשום מקום וכל המידע שיועבר משמש אך ורק למטרות מחקר. ההשתתפות במחקר היא על בסיס התנדבותי בלבד, ובכל עת זכותכם להפסיקו.

 

  • הראיונות יתבצעו בנפרד, אחד עם כל בן/בת זוג, ויתבצעו בתוכנת זום (Zoom) שלה אבטחת מידע מרבית, או במרחב פיזי.

  • משך הריאיון צפוי להיות בין שעה לשעתיים, ובמהלכו אשאל שאלות פתוחות, שכמובן אין להן תשובות נכונות או לא נכונות. מטרתן ללמוד מהסיפור שלך, שלכם, על התפיסות, המחשבות, החוויות והדעות בכל הקשור לטיפול זוגי מקוון. יתכן ויהיו דברים שתרצו להעלות ביוזמתכם, זה כמובן מבורך. בסוף הריאיון אבקש מכם למלא טופס פרטים אישיים, כגון גיל, מקום מגורים וכדומה.

  • על מנת שאוכל להעמיק וללמוד את החוויות שלכם, הריאיון יוקלט (באמצעות אפשרות ההקלטה ב-Zoom, או באמצעות רשמקול בפגישה פיזית), ולאחר תמלול אנונימי של המידע, ההקלטה תימחק. תוכלו לעצור את ההקלטה בכל זמן.

אני בטוח שניסיונכם יסייע רבות בהבנת החוויה של טיפול זוגי מקוון, ועשוי לשפר בעתיד את הטיפול המוצע לזוגות אחרים.

תודה על שיתוף הפעולה!

בכבוד רב, אלון אבירם

קריאה למחקר.png
bottom of page